HBK

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Meghívó

Tisztelt Sporttárs/ Nő!

Értesítem, hogy a Hungária Boxer Klub tisztújító közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: MEOE 1194 Budapest, XIX. kerület, Hofherr Albert u. 38-40.

Időpontja: 2015.02.07. 09 óra.

A Jelölő Bizottság névsora
(telefonszámmal)

Rimaszombati Zoltán: 70/3198709
Nagy László: 20
/2235107
Gál Attila
 30/5095046


Napirendi pontok:
1. Határozatképesség megállapítása.
2. Levezető elnök megválasztása.
3. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása.
4. A mandátumvizsgáló bizottság megválasztása.
5. A szavazatszedő és számláló bizottság megválasztása.
6. A 2014-es év beszámolójának ismertetése, elfogadása.
7. Elnöki tájékoztató az elmúlt ciklusban történtekről.
8. Jelölő Bizottság javaslattétele.
9. Az elnök megválasztása.
10. Az alelnök megválasztása.
11. A vezetőségi tagok megválasztása.
12. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
13. A Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.
14. A tenyésztést érintő szabályzatok átbeszélése, szükség szerinti módosítása.
15. A fül és farok vágott kutyák HBK rendezvényeken történő felvezetésének kérdése.
16. Egyebek.

A közgyűlésen csak 2015-ös évi tagsági igazolvány, vagy befizetési bizonylat felmutatásával lehet részt

venni. Kérem, hogy ezt hozza magával!

A közgyűlésen jogait csak személyesen gyakorolhatja, azt meghatalmazással nem ruházhatja át.

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek száma miatt – a fenti időpontban – határozatképtelen lenne,

úgy ugyanezen a napra 9 óra 30 percre a közgyűlést ismételten összehívom. Ebben az esetben az

ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak az

eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyalhatók a Közgyűlés keretében.

Tekintettel a napirendi pontok és a határozatképesség fontosságára, megjelenésére és aktív

részvételére feltétlenül számítok.

Füzesabony, 2015. január 19.

                                                            Üdvözlettel:

      Bíró Imre

         elnök

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz