Boxer Fajtastandard - HBK

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Boxer Fajtastandard

A BOXER

F.C.I. - Standard Nr. 144 / 09.07.2008 / D

Fajta: Német Boxer
Származási ország: Németország
F.C.I. besorolás: 2 csoport - 2.1 szekció - Molosserek és dog típusú kutyák munkavizsgával

Rövid történet:
A boxer közvetlen elõdjének a kicsi, illetve brabanti „bikaharapó”-t tartják. Ezen kutyák tenyésztése többnyire a vadászok kezében volt, akiknek ezek a kutyák a vadászatban segítettek. Feladatuk az volt, hogy a hajtókutyák által felhajtott vadat megfogják és tartsák, amíg a vadász a zsákmányt megölte. Ehhez a feladathoz a kutyáknak lehetõleg széles pofájának kellett rendelkezni széles fogállással, hogy rendesen tudjon fogni és tartani. Minden „bikaharapót” melyek a feladatra a legjobb jegyeket hordozták, továbbtenyésztésbe fogták, mely tevékenység kezdetben csak a használhatóságot célozta. Így történt a tenyésztési kiválasztás is, amely egy széles pofájú és visszahajló orrcsúcsú kutyát helyezett elõtérbe.

Általános megjelenés:
A boxer középtermetû, sima szõrû, zömök kutya, amely rövid négyzetes testtel és erõs csontozattal rendelkezik. Izomzata száraz, erõteljesen fejlett és plasztikusan kiemelkedõ. Mozgása élénk, erõteljes és nemes. A boxer sem esetlen, sem nehézkes, sem könnyû,
sem szellõs testû nem lehet.

Fontos méretarányok :
A törzs hossza: marmagasság.
A törzs négyzetes, azaz a határoló vonalak, vagyis egy vízszintes vonal a hátat és egy-egy függõleges vonal a szügycsúcsot ill. az ülõcsont kiálló részét érintve négyzetet alkotnak.

Mell mélység : marmagasság.A mell a könyökmagasságig ér. A mellmélység a marmagasság fele.
Az orrnyereg hossza:
a fej hossza. Az agykoponya hosszához képest az arány 1: 2 (az orrcsúcstól a belsõ szemzugig illetve a belsõ szemzugtól a nyakszirtcsontig).
Fej :
A boxer jellegét a feje határozza meg, a testhez képest arányos méretûnek kell lennie, sem könnyû, sem nehéz nem lehet. A fangja lehetõleg széles és erõteljes legyen. A fej szépségét a fang és az agykoponya közötti harmonikus méretaránya határozza meg. Függetlenül attól, hogy a fejet milyen irányból is szemléljük, akár szembõl, akár felülrõl, akár oldalról, a fangnak minden esetben megfelelõ arányban kell lennie az agykoponyához képest, azaz sohasem tûnhet túl kicsinek. Száraznak, tehát redõmentesnek kell lennie. Természetszerûleg képzõdnek ugyan redõk az agykoponyán fokozott figyelem esetén. Az orrgyöktõl kétoldalt lefelé futó ráncok mindig körvonalazódnak. A sötét színû maszk a fangra korlátozódik és a fej színétõl egyértelmûen el kell különülnie annak érdekében, hogy az arc ne tûnjön sötétnek.
Koponya:
Az agykoponya lehetõleg karcsú és szögletes legyen. Enyhén ívelt, sem gömbölyû rövid, sem lapos és nem túl széles. A homlokbarázda csak gyengén körvonalazott, különösen a szeme között nem lehet túlzottan mély.

Stop:
A homlok egyértelmû kiugrást képez az orrgyökhöz képest. Az orrgyök nem lehet bulldogszerûen a homlokba beágyazódva, de kifejezettnek kell lennie.

Pofa:
A pofák az erõteljes állkapocsnak megfelelõen fejlettek, anélkül azonban, hogy hangsúlyozottan kiemelkednének. Enyhe ívvel csatlakoznak a fanghoz.

Fang:
A fang erõteljesen kialakult a három térdimenzióban, tehát sem spicces, sem keskeny, sem rövid, sem lapos nem lehet. Alakját befolyásolja az állkapcsok formája, a szemfogak elhelyezkedése és az ajkak formája. A szemfogaknak egymáshoz képest minél messzebb kell elhelyezkedniük és elég hosszúaknak kell lenniük, melynek köszönhetõen a fang elülsõ része szélessé, szinte négyzetessé válik és az orrgyökkel tompa szöget képez. Elõl a felsõ ajakszél az alsó ajakszélen helyezkedik el. Az alsó állkapocs felfelé ívelt része és az alsó ajak, azaz az áll, feltûnõen nem nyúlhat túl elõre a felsõ ajakon, még kevésbé tûnhet el azonban az alatt, ellenkezõleg, úgy elûlrõl, mint oldalról jellegzetes képet kell mutatnia. A fang és az alsó állkapocs metszõfogai zárt fang esetén sem lehetnek láthatóak, mint ahogy zárt fang esetén a boxer nyelve sem látszódhat. A felsõ ajakrés jól látható.

Ajkak:
Az ajkak teszik teljessé a fang alakját. A felsõ ajak vastag és duzzadt, kitölti azt az üreget, amely a hosszabb alsó állkapocs miatt keletkezik, miközben az alsó állkapocs metszõfogain nyugszik.

Orr:
Az orr széles és fekete, enyhén pisze, tág orrlyukakkal. Az orr csúcsa kissé magasabban helyezkedik el, mint az orrgyök.

Fogazat:
Az alsó állkapocs túlnyúlik a felsõ állkapcson és enyhén felfelé ívelt. A kutya elõreharap. A felsõ állkapocs szélesen indul ki az agykoponyából és elõrefelé csak kismértékben csökken. A fogazat erõteljes és egészséges. A metszõfogak egyenes vonal mentén minél szabályosabban helyezkednek el. A szemfogak távol helyezkednek el egymástól és megfelelõ mérettel rendelkeznek.
Szem:
A sötét szem nem lehet sem túl kicsi, sem kiugró illetve mélyen ülõ. A kifejezés energiáról és intelligenciáról tanúskodik, nem lehet fenyegetõ vagy szúrós. A szemhéjszéleknek sötét színûeknek kell lenniük.
:
Természetesen hagyott fülek. Magasan tûzött, mérsékelten hosszú és függõleges elhelyezkedésû, a fültõnél nem túl széles. A fül mérete inkább kicsi mint nagy, vékony tapintású; egymáshoz képest távol elhelyezkedõ, az agykoponya legmagasabb pontján oldalt tûzött, nyugalmi helyzetben a pofán nyugszanak. Amikor a kutya figyel, a füleknek egyértelmû redõvel elõre kell esniük.

Hibák:
Hiányosságok a nemesség és a kifejezés tekintetében, sötét arckifejezés, pincsi - vagy bulldogfej, tajtékzás, fogak vagy a nyelv mutatása, túl spicces vagy túl könnyû fang, visszaesõ orrnyereg, bor - vagy felálló orr, világos püffedt orr, szúrós tekintet, nem pigmentált bor, rózsafül, ferde alsó állkapocs, ferde fogsor, gyenge
fogak, betegség következtében alkalmatlan fogazat.

Nyak:
A felsõ vonal elegáns ívvel fut a tarkó kifejezetten megjelölt kezdetétõl a marig. Megfelelõ hosszúságúnak, kereknek, erõteljesnek, izmosnak és száraznak kell lennie.
Hibák:
Túl rövid, túl vastag, lebernyeges nyak.

Mellsõ rész:
Szembõl nézve az mellsõ lábaknak egyenesnek, egymáshoz viszonyítva párhuzamosnak és erõs csontozatúaknak kell lenniük.

Váll:
Hosszú, és ferde, szorosan csatlakozik a törzzsel, ne legyen túl izmos.
Felkar:
Hosszú, a lapockához képest derékszöget képez.
Könyök:
Ne nyomódjon a mellkashoz sem erõsen, sem elálló ne legyen.
Láb:
Egyenes, hosszú és száraz izomzatú.
Mellsõ lábtõ-ízület:
Erõteljes, egyértelmûen jelölt, de nem túlzottan kiálló.
Mellsõ lábközép:
Rövid, szinte függõlegesen helyezkedik el a talajhoz képest.
Mancs:
Kicsi, kerek, zárt, vastagon párnázott, kemény talppal. Macskamancs.Hibák:
"francia állás", laza váll, laza könyök, gyenge mellsõ lábtõ-ízület, nyúlmancs, lapos, terpesztett mancsok.

Törzs:
Négyzetes. A törzs zömök, egyenes lábakon nyugszik.
Mar:
Legyen kifejezett.
Hát:
Legyen az ágyékkal együtt rövid, feszes, egyenes, széles és erõs izomzatú.
Far:
Enyhe esésû, lapos ívelésû és széles. A medence hosszú és fõleg a szukáknál széles.
Mellkas:
Mély, a könyökig érõ. A mell mélysége a marmagasság fele. Jól kialakult mell. A bordák jó ívelésûek,de nem hordószerûen kerekek, messze hátranyúlóak.

Alsó vonal:
Elegáns lendülettel húzódik hátra. Rövid, feszes ágyék, enyhén felhúzva.Hibák:
Túl széles és alacsony szügy, lógó törzs, pontyhát, lógó hát, sovány hát, hosszú, keskeny, erõsen besüllyedt ágyék, gyenge kapcsolat a farral, ívelt ágyékrész,
csapott far, szûk medence, lógó has.
Hátsó rész:
Rendkívül izmos, az izomzat sziklakemény és plasztikusan kiemelkedõ. A hátsó lábak hátulról nézve egyenesek.Felsõ comb: Hosszú és széles. A csípõ - és térdízületi szög minél tompább.Térd: Alaphelyzetben oly mértékben nyúljon elõre, hogy a csípõdudortól a talajra fektetett függõlegest még érintse.Alsó comb: Nagyon izmos.Ugróízület:
Erõteljes, kifejezett, de nem kiálló. Kb. 140 fokos szögû.
Hátsó lábközép:
Rövid, a talajhoz képest enyhe (95-100 fokos szögû) lejtéssel.
Mancs: A mellsõ mancsnál kissé hosszabb. Zárt, vastagon párnázott, kemény talppal.Hibák:
Gyenge izomzat. Kis vagy nagy szögállású hátsó láb. Ó-láb, hordóláb, lõcslábúság, szûk térdízület, farkas karom, nyúlmancs, lapos, terpesztett mancs.
Farok:
Természetesen hagyott farok. A farok-tûzés inkább magas, mint mély és felfelé hordva.Hiba:
Mély tûzés.
Lábak és mozgás:
Élénk, erõteljes és nemes.Hibák: Kacsázás, nem szellõs, poroszkálás, merevség.

Bõr:
Száraz, rugalmas, redõzetlen.
Szõrzet:
Rövid, kemény, fényes és testhez simuló.
Szín: Sárga vagy csíkos. A sárga különbözõ árnyalatai fordulnak elõ a világossárgától a sötét szarvas-vörösig, de a közepes színezetûek a legszebbek (vörösessárga). Fekete maszk. A csíkozott változatok a fenti fokozatok szerinti sárga alapon sötét vagy fekete, a bordák irányában elhelyezkedõ csíkozásúak. Az alapszínnek és a csíkozásnak egymástól világosan el kell különülni. A fehér jegyeket nem kell alapvetõen kizárni, ezek igen sz
szépek lehetnek.Hibák:
A fangon túlnyúló a maszk. Egymáshoz túl közel elhelyezkedõ vagy csak
helyenként felismerhetõ csíkok. Piszkos alapszín. Egymással keveredõ színek.
Nem tetszetõs fehér jelek, mint pl. a teljesen vagy féloldalasan fehér fej. Eltérõ
színek vagy olyanok, melyek alapszínét egy harmadnál nagyobb részben
helyettesíti fehér.
Méret:
A martól a könyök mellett a talajig mérve.Kan:
57 - 63 cmSzuka:
53 - 59 cmSúly:Kan: 30 kg felett (kb. 60 cm-es marmagasság esetén)Szuka: kb. 25 kg (kb. 56 cm-es marmagasság esetén)Megjegyzés: A kanoknak két, egyértelmûen normálisan fejlett herével kell rendelkezniük,
amelyek teljes terjedelmükkel a herezacskóban helyezkednek el.

Viselkedés és jellem:
A boxernek erõs idegzetûnek, öntudatosnak, nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Lénye a legnagyobb fontossággal bír és a leggondosabb bánásmódot igényli. A gazdájával és az egész házzal szemben tanúsított ragaszkodása és hûsége, õrzõ-védõként mutatott ébersége és rettenthetetlen bátorsága régóta híres: ártalmatlan a családban, de bizalmatlan idegenekkel szemben, játék közben derûs, barátságos vérmérsékletû, de komoly helyzetben nem ismer félelmet. Az alárendeltségre való hajlandóságának, vakmerõségének és bátorságának, természetes keménységének és szaglásának köszönhetõen könnyen képezhetõ. Igénytelensége és tisztasága miatt egyformán kellemes és értékes a családban, õrzõ-védõ vagy munkakutyaként. Jelleme becsületes, nem hamis és alattomos, elõrehaladott (idõsebb) korában sem.Hibák: agresszivitás, rosszindulat, alattomosság, megbízhatatlanság, alacsony vérmérséklet, gyávaság. 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz